tirsdag 6. juli 2010

Ringnes: Lean&arbeidsmiljø

"Ringnes innfører nå LEAN. For meg handler LEAN først og fremst om en type ledelse, om et menneskesyn og om en kultur.

Det handler om å lære, forstå og utvikle seg som menneske, ta ansvar og handle. Jeg har tro på menneskets evne til å ta ansvar, være kreativ og nyskapende. Jeg tror at vi ved å skape rom i organisasjonen for å utnytte disse evnene, vil skape en kraft og et engasjement som ikke bare gir hver enkelt større arbeidsglede, men som også øker vår konkurranseevne og skaper grunnlag for ytterligere suksess i markedet. LEAN gir også en mer rasjonell og effektiv drift, men for meg er dette primært en sideeffekt.

LEAN oversettes direkte med smidig eller glatt, men LEAN er også Learn, Enable, Act, Now, altså lær, myndiggjør, handle, nå.

LEAN handler om at den som skaper verdi, som er tettest på prosessene eller kundene, skal ta beslutningene om hva vi skal gjøre for å bli bedre.

Det betyr at det vil bli stilt større krav til den enkelte, men man vil også få større innflytelse."
Last ned hele foredraget i .pdf

Lønnsomhet av Lean i Norge - Utredning fra NHH

Sammendrag

"Formålet med utredningen er å undersøke om praktisering av Lean fører til forbedret
lønnsomhet. Denne undersøkelsen gjennomføres i form av en casestudie av 17
forretningsbanker med virksomhetsområde innenfor Norge.

Oppgavens teoretiske rammeverk baserer seg i all hovedsak på de fem prinsipper bak Lean thinking av Womack et al. (2003), hvor teorien rettes inn mot tjenesteytende bedrifter. Bankene ble kategorisert ut ifra hvilken grad de praktiserte hvert av de fem prinsippene, og på bakgrunn av dette ble 4 forretningsbanker klassifisert som ”Lean bedrifter”. Resultatene av utredningen indikerer at praktisering av Lean fører til forbedret lønnsomhet blant norske forretningsbanker, og at det finnes en moderat positiv samvariasjon mellom bruk av de fem Lean prinsipper og lønnsomhet. Analysens lave populasjonsutvalg og korte tidsperiode reduserer derimot undersøkelsens generaliserbarhet."


Hele oppgaven

Biomar

Biomar har hatt en stor økning i produksjonsvolum den siste tiden. Les hva de uttaler om Leans viktighet i denne utviklingsfasen.
Biomar

Raufoss Production System - RPS

“Raufoss Production System (RPS) bygger videre på "Lean manufacturing" også kjent som Toyota Production System (TPS).
Hele artikkelen

Ewos - Lean Prosjekt

“Det er for så vidt mange års bevisst arbeid som ligger bak, men mye skyldes helt klart LEAN-prosjektet som vi kjørte i gang i vår. Vi har satset sterkt på orden – for eksempel er det kommet opp 17 tavler med merking, alt av utstyr er der det skal være til enhver tid, en god del er ryddet ut av lokalene. Selv mener jeg at veldig mye ligger mellom ørene på folk, at vi er mer bevisst på hvordan vi jobber. Vi jobber smartere. Og mer bevisst på å legge fram måltall på ting, slik at det er lettere å se hvor vi skal hen, sier han. De siste års arbeid med systematisk vedlikehold, samt team-organisering med allsidige og fleksible operatører, er også en del av forklaringen bak rekordene.”
Hele artikkelen